بشارت انجیل

بیداری روحانی

ین یکی از معروفترین تمثیل‌های خداوند ما عیسی مسیح است؛ تمثیل دو پسر. هر یک از ما قبل از ایمان آوردن به مسیح، به یکی از این دوپسر شباهت داریم. این تصویری است که خداوند از ما و طرز تفکرمان نسبت به او ارائه می‌دهد.

آزادی حقیقی

این مطلب شایسته توجه همه خوانندگان باید باشد و بی‌نیاز از اشاره به اهمیت آن. در هر یک از ما تمایلی طبیعی به آزادی وجود دارد و این یکی از بزرگترین برکاتی است که خداوند به ملتی اهداء می‌کند.

تمام شد

«و بعد چون عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود گفت تشنه‌ام. و در آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بود. پس اسفنجی را از سرکه پر ساخته و بر زوفا گذارده نزدیک دهان او بردند. چون عیسی سرکه را گرفت٬‌ گفت تمام شد و سر خود را پایین [...]

سه ساعت تاریکی بر جُلجتا

«از ساعت ششم تا نُهم تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت نُهم٬‌ عیسی با صدای بلند فریاد برآورد؛ ایلویی٬ ایلویی٬ لمّا سبقتنی؟ یعنی٬ خدای من٬‌ خدای من٬‌ چرا مرا واگذاشتی؟» (انجیل متی۲۷: ۴۶-۴۵) بر صلیب شدن مسیح ساعت نُه صبح و از زمانی آغاز شد که روشنایی روز آن صحنه را غرق [...]

کتاب معجزه‌آسا: جنبه اعجازین قرآن

تنها معجزه پیامبر اسلام قرآن می‌باشد که در اعجاز آن هیچ شک و تردیدی در دل مؤمنین نیست. فرقه‌های مختلف اسلام ممکن است در پاره‌ای از جزئیات پرستشی با هم تفاوت داشته باشند اما در این نکته همگی با هم همصدا می‌باشند؛ قرآن یک معجزه است. همین یک معجزه بزرگ اقتدار و برتری اسلام را [...]

ویژگی‌های یگانه کتاب مقدس

باور عام بر این است که کتاب مقدس را تحریف شده و غیرقابل اعتماد قلمداد کنند و در نتیجه این سوء تفاهم٬ آگاهی مردم از مکاشفه و کلام خداوند بسیار اندک است. شاید شما هرگز کتاب مقدس را نخوانده‌اید و یا گمان می‌برید که این کتابی است کهنه و از دور خارج شده! حقیقت این [...]

خشم خداوند

زمانی که به صفات خداوند می‌اندیشیم و در سایه آموزه‌های عهد جدید ؛ محبت خداوند به نوعی خیره کننده نظر ما را به خود جلب می کند. «محبت» است که او را از آسمان به زمین آوَرْد، تمامی رنجهای او از روی محبت است و رستاخیزش پیروزی این محبت. محبتی که چونان اقیانوسی است ژرف [...]

تولد تازه

«و در آنجا شخصی از فریسیان بود به نام نیقودیموس، یکی از رؤسای یهود. او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت، ای استاد! می‌دانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌نمایی به عمل آورد جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی پاسخ داده [...]

خدایان دروغین در میان قوم خداوند

«(ایلیا به اخاب گفت:)... پس الان بفرست و تمام اسرائیل را نزد من بر کوه کرمل جمع کن و انبیای بعل را نیز: چهارصد و پنجاه نفر و انبیائ اشیریم را: چهارصد نفر که بر سفره ایزابل می‌خورند. پس اخاب نزد جمیع بنی اسرائیل فرستاده، انبیاء را بر کوه کرمل جمع کرد. و ایلیا به [...]

صلح با خدا

وقتی زندگیمان و این دنیا را می‌بینیم، آیا می‌توانیم منتظر آرامش یا صلح بادوامی باشیم؟ آیا صلحی ثابت هرگز وجود داشته؟ کشورهای مختلف بارها با یکدیگر پیمان آشتی امضا می‌کنند، امّا پس از چندی دوباره آن آرامش از بین رفته و جنگ شروع می‌شود. قرارداد هیچ وقت ضمانت صلح نیست. هر روزه بسیاری از جنگ [...]

Go to Top