بشارت انجیل

توهم بی‌خدایی

فرادی که خود را لائیک خوانده و منکر وجود خدا هستند، ساعت بسیار منظم خلقت را می‌بینند ولی وجود ساعت‌ساز را ضروری نمی‌دانند. ایشان با گزینش چنین دیدگاهی با مشکل بزرگی روبرو می‌شوند؛ باید ثابت کنند که همه‌چیز بر حسب شانس و اتفاق کور پدید آمده و نه توسط آفریننده‌ای حکیم.

۱۳۹۷-۲-۱۷ ۰۷:۵۱:۵۹ +۰۰:۰۰۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

مسیحی دیگر

خداوند حقیقی که در ذاتش نادیدنی، ازلی و غیرقابل‌ رویت است در فرزند ارشد خود -عیسی مسیح- خود را بر بنی‌آدم آشکار ساخته است. مسیح، جلوه‌گر ذات خدای نادیدنی اوست؛ زیرا خوشنودی خدا در این بود که تمامی حکمت، قدرت، پارسایی، جلال و همه برکات خود را در مسیح قرار دهد.

۱۳۹۷-۱-۲۷ ۱۱:۵۹:۰۵ +۰۰:۰۰۲۷ فروردین , ۱۳۹۷ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

مهاجمان روح

وقتی مسیح در مورد معلمین دروغین هشدار داد، تنها منظورش به معلمین مذهبی نبود، بلکه معلمین غیر مذهبی را نیز شامل می‌شد. او مردم امروزی را که ارزشها و پیغام خدا را – که در کتاب مقدس است - رد می‌کنند نیز اضافه کرده بود. او فرمود، افرادی که در مورد زندگی نظرات غلط را ترویج می‌دهند...

۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۷:۴۷:۲۰ +۰۰:۰۰۱۹ بهمن , ۱۳۹۶ |بشارت انجیل, راه رستگاری|

خدای رحیم و فیاض

 خدای حقیقی و زنده که خود را بر بالای کوه سینا بر موسی مکشوف ساخت -چنانکه در این آیات می‌خوانیم- تفاوت ذاتی و ماهوی با خدای محمد دارد. او که نام خود را بر موسی اعلام داشت، سرشار است از نیکویی و فیض.

۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ۱۶:۴۲:۵۷ +۰۰:۰۰۱۶ آبان , ۱۳۹۶ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

آدمی ، سقوط کرده و یاغی

بنی‌آدم که گناه را بر اطاعت از خداوند برگزیده بود از حضور خداوند رانده شده و رابطه‌اش با او قطع گشته است. وی طعمه‌ای شده برای قدرتهای تاریکی، روحی که اکنون در فرزندان سرکش عمل می‌کند. آدمی خلق شده بود تا در پادشاهی کسی خدمت کند؛

۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ۱۶:۵۰:۰۰ +۰۰:۰۰۹ آبان , ۱۳۹۶ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

پیروزی بر مرگ

کتاب مقدس به ما یادآور می‌شود که خداوند سرانجام مرگ را به پایان می‌رساند. در اینجا «مرگ» به یک دشمن یا یک شخص تشبیه شده است؛ گویی به خودی خود از قدرت٬ شعور و توانایی برخوردار است.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۵:۱۳:۳۶ +۰۰:۰۰۷ خرداد , ۱۳۹۴ |بشارت انجیل|

ضرورت تولد دوباره

هر کس که نیاز ورود به ملکوت خداوند را دارد باید ابتدا در او تغییری بسیار بنیادی صورت پذیرد. بدون چنین تغییر اساسی امکان ندارد که فردی بتواند به بهشت وارد شود. این تعلیمی بود که مسیح در طول دوان خدمت زمینی اش بر آن تأکید می ورزید.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۵:۲۰:۲۹ +۰۰:۰۰۲۸ آبان , ۱۳۹۳ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

عدالت خداوند

در این مثل ساده٬ خداوند ما را با یکی از صفات خود آشنا می‌سازد؛ که همانا عدالت انعطاف ناپذیر اوست. مطلبی که پذیرفتنش برای ما بسیار سخت است از آنجا که با پیش‌فرض های ذهنی ما هم‌خوانی ندارد.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۵:۲۸:۵۹ +۰۰:۰۰۲۸ آبان , ۱۳۹۳ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

محبت خداوند

«زیرا خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسریگانه ازلی زاد خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» (انجیل یوحنا ۳ :۱۶) یکی از معروفترین و محبوبترین آیات کلام خداوند را پیش رو داریم که دربارۀ محبت خداوند و حیات جاودانی صحبت می‌کند؛ حیات جاودانی یعنی حیاتی [...]

۱۳۹۳-۸-۲۸ ۱۶:۰۱:۳۳ +۰۰:۰۰۲۸ آبان , ۱۳۹۳ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

بیداری روحانی

ین یکی از معروفترین تمثیل‌های خداوند ما عیسی مسیح است؛ تمثیل دو پسر. هر یک از ما قبل از ایمان آوردن به مسیح، به یکی از این دوپسر شباهت داریم. این تصویری است که خداوند از ما و طرز تفکرمان نسبت به او ارائه می‌دهد.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۵:۴۳:۴۴ +۰۰:۰۰۲۸ آبان , ۱۳۹۳ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|