بایگانی ماهیانه شهریور ۱۳۹۶

محبت مسیح به قومش

«زیرا مَحبت مسیح ما را فرو گرفته است...» (دوم قرنتیان ۵: ۱۴)      ساموئل تیلر کالریج -شاعر انگلیسی - مقایسه جالبی می‌کند بین پولس رسول و مارتین لوتر: به نظر وی لوتر اصلاحگر از لحاظ ضریب هوشی نابغه‌ای بود همچون پولس. وی در ادامه  مقایسه‌اش چنین فکر می‌کند که هرچند لوتر مرد بزرگی بود اما [...]

۱۳۹۶-۶-۱ ۱۱:۴۳:۵۷ +۰۰:۰۰۱ شهریور , ۱۳۹۶ |متفرقه, ویژه مسیحیان|