بایگانی ماهیانه فروردین ۱۳۹۶

افسانه‌های جعلی

«زیرا که در پی افسانه‌های جعلی نرفتیم چون از قدرت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم بلکه کبریایی او را به چشم دیده بودیم. زیرا از خدای پدر جلال و احترام یافت هنگامی که آوایی از جلال کبریایی به او رسید که: این است پسر محبوب من که از وی بسیار [...]

۱۳۹۶-۱-۹ ۱۵:۳۳:۵۵ +۰۰:۰۰۹ فروردین , ۱۳۹۶ |گفتگوی با مسلمین, ویژه غیر مسیحیان|

بیداری روحانی در کلیسا

خداوند در مقطع‌هایی از زمان از کلیسای محبوبش به نحو ویژه‌ای بازدید کرده و بدان حیاتی تازه می‌بخشد، از چنین دورانی از تاریخ کلیسا با عنوان «بیداری روحانی» یاد می‌شود. یکی از خصوصیات چنین سالهای پربرکتی این است

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۵:۵۰:۱۰ +۰۰:۰۰۲۶ اسفند , ۱۳۹۵ |زندگینامه کوتاه, ویژه مسیحیان|