راه رستگاری

مهاجمان روح

وقتی مسیح در مورد معلمین دروغین هشدار داد، تنها منظورش به معلمین مذهبی نبود، بلکه معلمین غیر مذهبی را نیز شامل می‌شد. او مردم امروزی را که ارزشها و پیغام خدا را – که در کتاب مقدس است - رد می‌کنند نیز اضافه کرده بود. او فرمود، افرادی که در مورد زندگی نظرات غلط را ترویج می‌دهند...

اسارت در گناه (هرزه نگاری)

«و ساکنین زمین از شراب زنای او مست شدند.» (مکاشفه یوحنا ۱۷: ۲) یوحنای رسول در رساله مکاشفه -تحت هدایت روح خداوند- تاریخ بشری را تا روز بازگشت دوباره خداوند ما، نابودی دشمنان کلیسا و برپایی سلطنت جاودانی خداوند بر روی زمینی نو که با بهشت درهم آمیخته شده به صورت نمادین به تصویر می‌کشد. [...]

شادمانی پیوسته

«چارلز وزلی» یکی از مبشرین شهیر کلام گفته است که «دینی که توأم با ناله و زاری باشد٬ دین شیطان است» وی در سخنش اغراق نکرده است زیرا خداوند در کلامش قوم خویش را تشویق به شادمانی می‌کند.

فریسی‌ها

«خداوند وی را گفت، همانا شما ای فریسیان بیرون پیاله و بشقاب را پاک می سازید ولی درون شما پر از حرص و خباثت است...وای بر شما ای فریسیان که ده یک از نعناع و سداب و هرگونه سبزی را می‌دهید اما عدالت را نایده می‌گیرید و از محبت خدا غافلید. این‌ها را باید بجا [...]

اسکناس تقلبی

«حکیمان وارث جلال خواهند شد٬ اما احمقان خجالت را خواهند برد» (امثال سلیمان نبی ۳ :۳۵) شاید این لطیفه را شنیده باشید که دو زندانی راجع به علت گرفتارشدنشان با هم صحبت می‌کردند. اولی گفت٬ مرا در حین دزدی گرفتند. دومی گفت٬ من هم اسکناس هفتاد تومانی جعل کردم! ناگفته پیداست که کسی که دست [...]

شهروند آسمانی

«پس بترسیم، مبادا با آنکه وعدۀ دخول در آرامی وی باقی می‌باشد، آشکار شود که احدی از شما قاصر شده باشد.» (رسالۀ عبرانیان ۴ :۱) هیچ‌وقت آرزو کرده‌اید که ای کاش گذرنامۀ کشور دیگری را می‌داشتید تا با آن به راحتی و بدون دردسر به هر نقطۀ از دنیا سفر کنید؟ گذرنامه‌ای‌ معتبر که به [...]

چگونه خداوند گناهکاران را نجات می‌دهد؟

«و وارد اریحا شدند و وقتی که او با شاگردان خود و جمعی کثیر از اریحا بیرون می‌رفت. بارتیمائوس کور پسر تیمائوس بر کناره راه نشسته گدایی می‌کرد. چون شنید عیسی ناصری است فریاد برآورد و گفت، ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. و چندانکه بسیاری او را نهیب می‌زدند که خاموش شود [...]

زن در اسلام: یا روسری یا توسری

زنان در جوامع اسلامی ظلم دوچندانی را متحمل می‌شوند زیرا خود را چه از نظر حقوقی، اجتماعی و یا فردی در موقعیت بسیار پائینتری از مردان می‌یابند. میراث دختران از پدرشان نیمی از میراث پسران است و خون بهای زنان نیمی از خون بهای مردان. زنها از بدیهی‌ترین و انسانی‌ترین حقوق فردی محروم شده‌اند و [...]

وحشت از مرگ

«پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا از راه مرگ صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را تباه سازد. و ‏آنهایی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می‌بودند، آزاد گرداند.» (رساله عبرانیان۲: ۱۴-۱۵) این آیات ما را با بغرنجترین و [...]

تسلیم یا انتخاب؟

«...پس امروز برای خود انتخاب کنید چه کسی را عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدایان آموریان که شما در زمین ایشان ساکنید. و اما من و خانوادۀ من یهوه را عبادت خواهیم نمود.» (یوشع ۲۴: ۱۵) آیاتی که پیش رو داریم کلام «یوشع» [...]

Go to Top