دانلود مقالات

/دانلود مقالات

اعتقادنامه وست مینستر

در تاریخ ۱۶۴۳ میلادی مجلس انگلستان به ۱۲۱ کشیش و الهی دان برجسته ماموریت داد تا به همراه ۳۰ نمایندۀ مجلس پس از مطالعۀ دقیق کلام خدا تعالیم صحیح مسیحی، مفهوم و نحوۀ برگزاری آیین های مقدس و بهترین روش ادارۀ کلیسا و مملکت را بطور دقیق و مشخص تدوین کنند. از کلیسای اسکاتلند نیز [...]

۱۳۹۳-۹-۶ ۱۱:۱۷:۳۶ +۰۰:۰۰۶ آذر , ۱۳۹۳ |دانلود مقالات|