مقاله ها

/مقاله ها/

توهم بی‌خدایی

فرادی که خود را لائیک خوانده و منکر وجود خدا هستند، ساعت بسیار منظم خلقت را می‌بینند ولی وجود ساعت‌ساز را ضروری نمی‌دانند. ایشان با گزینش چنین دیدگاهی با مشکل بزرگی روبرو می‌شوند؛ باید ثابت کنند که همه‌چیز بر حسب شانس و اتفاق کور پدید آمده و نه توسط آفریننده‌ای حکیم.

۱۳۹۷-۲-۱۷ ۰۷:۵۱:۵۹ +۰۰:۰۰۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

مسیحی دیگر

خداوند حقیقی که در ذاتش نادیدنی، ازلی و غیرقابل‌ رویت است در فرزند ارشد خود -عیسی مسیح- خود را بر بنی‌آدم آشکار ساخته است. مسیح، جلوه‌گر ذات خدای نادیدنی اوست؛ زیرا خوشنودی خدا در این بود که تمامی حکمت، قدرت، پارسایی، جلال و همه برکات خود را در مسیح قرار دهد.

۱۳۹۷-۱-۲۷ ۱۱:۵۹:۰۵ +۰۰:۰۰۲۷ فروردین , ۱۳۹۷ |بشارت انجیل, ویژه غیر مسیحیان|

شاهدان شرزه

خداوند ما عیسی مسیح از پیروانش انتظار دارد که همچون شیر شرزه و معترف باشند و نه همچون موش متقی؛ دسیسه تقیه و دروغ گفتن برای حفظ از جان، سیاستی بود که محمد به پیروانش می‌آموخت و نه خداوند حقیقی به ایماندارانش.

۱۳۹۶-۱۲-۲۶ ۲۲:۴۷:۳۷ +۰۰:۰۰۲۶ اسفند , ۱۳۹۶ |زندگی در مسیح و شاگرد سازی|

مکاشفه مستقیم کلام

همه ما به طور غریزی می‌دانیم که خدایی هست؛ ندایی درونی به ما می‌گوید که خدایی ما را آفریده است. هرچند اغلب ما این ندا را ناشنیده گرفته و یا سعی می‌کنیم تا آن را به فراموشی بسپاریم.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۶:۲۱:۲۱ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند , ۱۳۹۶ |گفتگوی با مسلمین, ویژه غیر مسیحیان|

تعمید در روح

مهمترین و اساسی‌ترین سوالی که یک حق جو -و یا فردی که خود را مسیحی می‌شمارد- بایستی از خود بپرسد این است؛ که آیا روح مسیح در من ساکن هست یا نه؟ بر چه اساس می‌توانم یقین پیدا کنم

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۶:۲۴:۳۲ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند , ۱۳۹۶ |ویژه مسیحیان|

انجیل تندرستی

در این آیات خداوند ناخوشنودی خود را از شبانها و مبشرینی اعلام می‌کند که به جای مراقبت از گله خداوند و تعلیم آموزه‌های کتاب مقدس به فکر پیشبرد منافع زمینی خود و کسب شهرت و ثروت هستند.

رستاخیز مسیح

سنگ قبر آخرین سنگی است که در بنای زندگی یک فرد زده می‌شود؛ با نام او که بر آن حک شده و تاریخ تولد و وفاتش. همه ما انسانها در برابر مرگ کاملا عاجز و ناتوان هستیم.

۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۱۴:۱۶ +۰۰:۰۰۲۲ بهمن , ۱۳۹۶ |گفتگوی با مسلمین, ویژه غیر مسیحیان|

صلح و آرامش

هدف از بشارت انجیل دعوت ما به صلح و آشتی با خداست؛ خدایی که ما -با انتخاب شیوه زندگی خود – با او از در دشمنی درآمده و از او دور هستیم. ما خود را از همه برکات ...

مهاجمان روح

وقتی مسیح در مورد معلمین دروغین هشدار داد، تنها منظورش به معلمین مذهبی نبود، بلکه معلمین غیر مذهبی را نیز شامل می‌شد. او مردم امروزی را که ارزشها و پیغام خدا را – که در کتاب مقدس است - رد می‌کنند نیز اضافه کرده بود. او فرمود، افرادی که در مورد زندگی نظرات غلط را ترویج می‌دهند...

۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۷:۴۷:۲۰ +۰۰:۰۰۱۹ بهمن , ۱۳۹۶ |بشارت انجیل, راه رستگاری|

چرا مرگ بر اسرائیل؟

چرا جهان اسلام از اورشلیم نفرت داشته و در صدد نابودی کامل آن است؟ دلیلی که مسلمین ارائه می‌کنند این است؛ به علت تصرف مسجدالاقصی که پیامبر اسلام در رویایش شبانه سوار بر اسب بالدار براق به آنجا سفر کرد. در حالیکه...

۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۸:۰۱:۰۳ +۰۰:۰۰۱۳ بهمن , ۱۳۹۶ |ویژه غیر مسیحیان|