اندرو بونار ( ۱۸۹۲- ۱۸۱۰) یکی از خادمین کلیسای اسکاتلند در قرنهای گذشته بود. وی دکترای الیهات خود را در سال ۱۸۳۱ میلادی از دانشگاه «ادین بارا» گرفته و در سال ۱۸۳۵ میلادی به خدمت شبانی مشغول گشته و در شهرهای مختلف اسکاتلند کلیسای خداوند را خدمت کرد. نوشته های او بعد از گذر بیش از صد سال از مرگش هنوز هم در بین مسیحیان انگلیسی زبان خوانندگان فراوانی دارد. وی مثل اکثر مبشرین کلام خداوند عادت به نوشتن خاطرات روزانه خود داشت که بعد از مرگش توسط دخترش به چاپ رسیدند.
در این مقاله کوتاه صفحه ای از خاطرات او را ترجمه کرده و در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار می دهیم. دکتر بونار که به تازگی همسر جوانش را از دست داده بود از سوی مدیر زندان دعوت می شود تا از یک محکوم به قتل در زندان «ادین بارا» دیدار کند. آن قاتل به زودی اعدام می شد و آقای بونار پس از ملاقاتش با این زندانی و بشارت دادن انجیل و دعوت او به توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح، این نکات را در خاطراتش ثبت می کند:

پنجشنبه ۲۰ جولای

« به ملاقات یک قاتل رفتم، نمونه واقعی و زنده فردی که در وجدانش هیچ ترسی نیست (مکاشفه ۲۰ آیه ۸) چنانکه از شواهد برمی آمد وی هیچ توجهی به انجیل نداشت، همه چیز برایش بی خیال، سبک و عادی بود؛ توام با این اشتیاق زیاد که دیگران نسبت به او نظر مثبتی داشته باشند.
خداوند از طریق این ملاقات چه درسی به من می دهد؟
اولا؛ از خودگذشتگی و نه فرار از مسولیت مثل یونس، اگرچه بعدها فهمیدم که به درخواست مدیر زندان «ادین بارا» به آنجا فراخوانده شده بودم.
دوما؛ تا این حقیقت بر فکر وذهنم کاملا نقش ببندد که بدون خداوند تمامی تلاش های ما کاملا بی فایده و بی ارزش است. فقط با حضور خداوند، دعا و کلامش است که می توان فایده ای رسانید.
سوما؛ شاید خداوند می خواست تا من در آینده شاهدی باشم در روز قضاوت عمومی علیه آن مرد. زندگی من و او در یک تضاد کامل. (آه…حاضر بودم که همه چیزم را بدهم تا زندگی همسر عزیزم را نجات بخشم)
چهارما؛ تا فریبکار بودن بسیار عمیق دل شریر آدمی را به من یاد دهد؛ تا آینه ای باشد و در آن خود را ببینم.
پنجما؛ شاید به من کمک کند که- از طریق این درخواست ملاقات- در آینده مفیدتر باشم بویژه در بین دیگران.
(پانویس: آقای بونار بعدها گفت که در زمان بدرود با آن زندانی، مرد محکوم به اعدام بدو گفت: شما را در بهشت خواهم دید. آقای بونار روی برگردانیده و به او پاسخ داد: شما را روز جزا و پای تخت قضاوت مسیح خواهم دید.)

چهارشنبه ۱۲ سپتامبر

« روز یکشنبه گذشته در جلسه عصر درباره فرشتگانی که گناه ورزیدند، موعظه کردم. عده زیادی از شنیدن آن موعظه متاثر گشتند. دو نفر از شیخ های کلیسا چنان از شنیدن کلام خداوند متاثر شدند که با اندیشه بدان، شب حتی قادر به خوابیدن نبودند.»

ترجمه : دکتر زرین قلوب . برگرفته شده از :

Andrew A. Bonar D.D : Diary and Letters
Edited by Marjory Bonar. (Kindle Edition)