در تاریخ ۱۶۴۳ میلادی مجلس انگلستان به ۱۲۱ کشیش و الهی دان برجسته ماموریت داد تا به همراه ۳۰ نمایندۀ مجلس پس از مطالعۀ دقیق کلام خدا تعالیم صحیح مسیحی، مفهوم و نحوۀ برگزاری آیین های مقدس و بهترین روش ادارۀ کلیسا و مملکت را بطور دقیق و مشخص تدوین کنند. از کلیسای اسکاتلند نیز نمایندگانی در این جلسات شرکت کردند. این گروه در طی چند سال و ۱۱۶۳ جلسه همراه با تدوین اعتقادنامۀ وست مینسترجزواتی تحت عنوان “نحوۀ ادارۀ کلیسا به سیستم مشایخی” و “راهنمای عبادت عمومی”، و همچنین دو کتابچه برای تعلیم اصول مسحیت بصورت پرسش و پاسخ منتشر کردند. این جلسات در کلسیای معروف وست مینستر لندن تشکیل می شد. یکی از این دو کتابچه مختصر و برای بچه ها و نو ایمانان و دیگری مفصل تر و برای اعضای کلیسا نوشته شده بود. در تاریخ ۱۶۴۷ کلیسای اسکاتلند در مجمع عمومی خود اعتقادنامۀ وست مینستر را به عنوان تعلیم استاندارد کلیسا پذیرفت. این اعتقادنامه در کلیساهای انگلیسی زبان بسیار تاثیر گذار بوده است. اعتقادنامه وست مینستر اساس تعالیم کلیساهای اصلاح شده است و مورد پذیرش کلیساهای مشایخی و با اندک تغییراتی مورد پذیرش بسیاری از کلیساهای کانگریگیشنال (یا جماعتی) و تعمیدی (یا باپتیست) است.

این اعتقادنامه به جامع بودن، دقت، اختصار و تعادل شهرت دارد. این اعتقادنامه تایید کنندۀ کار خدا از ابتدا تا انتهاست؛ از آفرینش تا قیام عیسی مسیح و داوری نهایی. خدا ابتدا و انتهاست، فوق و مقدم بر هر چیزی است. ایمانداران باید زندگی خود را در راستای طریق های شگفت انگیز او درک کنند و هماهنگ با ارادۀ عالی او رفتار نمایند.

مطالعۀ این اعتقادنامه را به هر شاگرد و خادم کلام خدا از هر فرقه و کلیسایی توصیه می‌کنیم.


3077 Downloads