آیا از محمد عربی – بنیانگذار اسلام – ذکری در کتاب مقدس (انجیل) به میان آمده یا نه؟

این پرسشی است بسیار به جا که هر جویندۀ واقعی حقیقت باید آن را بپرسد. چون که پذیرفتن هر ادعایی بدون در نظر گرفتن دلایل قانع کننده، اگر نه غیرعقلانی، حداقل ساده لوحانه است. لذا شایسته است که هر مطلبی در ترازوی مدارک و براهین آن به دقت سنجیده شود. اگر هنگام خرید کالایی گرانقیمت، آن را ارزیابی کرده و نظر کارشناسی را به کمک می‌گیریم تا مبادا جنس قلابی را به جای جنس اصل به ما بفروشند، وقتی که موضوع خداوند و حیات ابدی پیش می‌آید چقدر اهمیت اینگونه کنکاش بیشتر می‌شود.

محکمترین شواهد در مورد پیامبران خداوند را در کلام خداوند می یابیم زیرا اوست که ایشانرا فراخوانده و به این جهان فرستاده است. عقل سلیم نیز به ما می‌گوید که درستی ادعای هر فرستاده ای را باید از کسی جویا شد که او را فرستاده است. این اصل ساده را حتی در امور روزمرۀ زندگی مشاهده می‌کنیم؛ به عنوان مثال، هر ایرانی نمی‌تواند به کشور دیگری سفر کرده خودش را سفیر ایران معرفی کند. مگر اینکه به طور قانونی از طرف دولت به این مقام منصوب شده باشد.

حال بگذارید تا نوشته‌های پیامبران خداوند را که قبل از آمدن محمّد عربی نوشته و حفظ شده‌اند، به دقت جست وجو کنیم. خوشبختانه خداوند کلامش را که از ذاتش صادر شده و لاتغییر است، محفوظ نگاه داشته و نسخه های کتاب مقدس که در دسترس ما می‌باشند، کاملأ قابل اعتماد می‌باشند. کتاب مقدس به ارادۀ خداوند با چنان دقت و موشکافی نسخه برداری و حفظ گردیده که اگر یکی از نسخه های امروز آن را با آنچه که قبل از آمدن محمّد موجود بوده مقایسه کنیم، اختلافات بسیار جزئی و قابل اغماض خواهند بود.

مشخص است که در هیچ یک از کتاب‌های پیامبران، حتی یک مرتبه هم نامی از آمدن محمّد ابن عبدالله به میان نیامده است. (شاید به همین دلیل باشد که پیروان او گمان برده‌اند کلام خداوند دستکاری شده و هرجا که نام محمّد آمده، کسی آن را حذف کرده است!)

هرچند نام او در هیچ کجای کتاب مقدس یافت نمی‌شود، آیاتی در کلام خداوند موجود است که به طور غیرمستقیم به او و تعالیمش اشاره می‌کند. این آیات نه تنها در بارۀ او، بلکه دربارۀ آموزه هایش و حتی اینکه سرانجام وی چه خواهد بود، به ما اطلاعات صحیحی می‌دهند.

این آیات را که معنی آن‌ها به اندازۀ کافی روشن و بی‌نیاز از تفسیر است، در این جا به طور فهرست وار می آوریم. امید و دعای نویسنده این است که کلام خداوند، جوینگان حقیقت را یاری رساند تا صاحب آن کلام یعنی خدای زنده را یافته و تنها او را پرستش و خدمت کنند.

  •  اما از پیامبران دروغین دوری کنید که به لباس میشها نزد شما می‌آیند ولی در باطن گرگان درنده می‌باشند. آن‌ها را از ثمراتشان خواهید شناخت…هر درخت نیکو میوۀ نیکو می‌آورد و درخت بد میوۀ بد می‌آورد . (انجیل متی باب ۷ آیات ۱۶-۱۷)
  •  و بسا پیامبران دروغین ظاهر شده و بسیاری را گمراه کنند. (انجیل متی باب ۲۴ آیه ۱۱)
  •  ای عزیزان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمائید که از خدا هستند یا نه زیرا که انبیاء دروغین بسیار به جهان بیرون رفته‌اند (رسالۀ اول یوحنا باب ۴ آیه ۱)
  •  و ابلیس که ایشان را گمراه می‌کند به دریاچۀ آتش و گوگرد انداخته شد جائیکه وحش و پیامبر دروغین تا ابدالاباد شبانه‌روز عذاب خواهند کشید. (مکاشفۀ یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۱)

نوشته دکتر زرین قلوب