صفحه اصلی/ویژه غیر مسیحیان

ویژه غیر مسیحیان

پسر یگانه‌زاد خداوند

«و چون سرهنگی که مقابل وی ایستاده بود دید که بدین طور صدا زده روح را سپرد٬ گفت: در حقیقت این مرد پسرخدا بود.» (انجیل مرقس۱۵: ۳۹) این‌ اعتراف سربازی رومی است که شاهد بر صلیب شدن خداوند ما عیسی مسیح بود. هرچند او بارها برصلیب کشیدن جنایتکاران را دیده بود اما هیچ‌کس چون مسیح [...]

پایان یافتن مکاشفات خداوند

«زیرا هر کس را که کلام نبوّت این کتاب را بشنود شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آن‌ها بیفزاید خدا بلاهای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود» (مکاشفات یوحنا۲۱: ۱۸) شما می‌توانید این آیه را در انتهای کتاب مقدس پیدا کنید. روح خداوند حقایق مربوط به ذات خداوند٬ وضعیت آدمی و راه [...]

گزینش پیامبر

«ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. به حسب کثرت رأفت خویش گناهان مرا محو ساز. مرا از عصیانم به کلّی شست و شو ده و از گناهانم مرا پاک کن. زیرا که به معصیت خود اعتراف می‌کنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه [...]

آدمی:آفریده شده در شباهت به خداوند

«پس خدا آدم را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید.» (سفر پیدایش۱: ۲۷) یکی از ستونهای اساسی مسیحیت این واقعیت است که خداوند آدمی را به شکلی ویژه و کاملاً متفاوت از دیگر موجودات آفریده است. وی دارای قدرت شناخت خداوند٬ مشارکت آگاهانه با او٬ خدمت اختیاری به او– و نه [...]

پادشاه موعود

«و چون عیسی در ایّام هیرودیس پادشاه در بیت‌الحم تولد یافت ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند کجا است آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده‌ایم و برای پرستش او آمده‌ایم.» (انجیل متی ۲: ۱-۲) آیات اغازین فصل دوّم انجیل متی ما را با زمان [...]

ضرورت تولد دوباره

«و در آنجا شخصی از فریسیان به نام نیقودیموس بود، یکی از رؤسای یهود. او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت، ای استاد می‌دانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌نمایی به عمل آورد جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی پاسخ داده [...]

عدالت خداوند

«با مدعی خود مادامیکه در راه هستی صلح کن. مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به زندانبان تسلیم کند و در زندان افکنده شوی. هر آینه به تو می‌گویم تا ریال آخر را ادا نکنی٬ هرگز از آنجا بیرون نخواهی آمد.» (انجیل متی ۵: ۲۶-۲۵) در این مثل ساده٬ خداوند [...]

محبت خداوند

«زیرا خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسریگانه ازلی زاد خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» (انجیل یوحنا ۳ :۱۶) یکی از معروفترین و محبوبترین آیات کلام خداوند را پیش رو داریم که دربارۀ محبت خداوند و حیات جاودانی صحبت می‌کند؛ حیات جاودانی یعنی حیاتی [...]

بیداری روحانی

«باز گفت شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت، ای پدر سهم اموالی را که به من می‌رسد به من بده. پس او دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. و چندی نگذشت که آن پسر کوچکتر آنچه داشت را جمع کرده به سرزمینی دور کوچ کرد و به [...]

آزادی حقیقی

«پس اگر پسر شما را آزاد کند٬ در حقیقت آزاد خواهیدبود.» (انجیل یوحنا۸: ۳۶) این مطلب شایسته توجه همه خوانندگان باید باشد و بی‌نیاز از اشاره به اهمیت آن. در هر یک از ما تمایلی طبیعی به آزادی وجود دارد و این یکی از بزرگترین برکاتی است که خداوند به ملتی اهداء می‌کند. متأسفانه در [...]