آیا کتاب مقدس تغییر کرده؟

این سؤال اغلب پرسیده می‌شود. به بسیاری از مردم آموخته شده که کتاب مقدسِ مسیحیان تغییر یافته یا تحریف شده است. ولی آیا شما فکر کرده‌اید که این چقدر ادعای جدی و خطرناکی است؟ چیزی را که این افراد به آن حمله می‌کنند کلام خداست که در تورات، مزامیر و انجیل وحی شده. کتاب مقدسی [...]