پیتر مسترز

عطایای روح در کلیسای امروز

آیا کتاب مقدس قاطعانه می‌آموزد که هدایای کاریزماتیک یا پنطیکاستی – عطایای روح القدس - پایان یافته است؟ آیا می‌شود ثابت کرد که آنها خاتمه یافته‌اند؟ بعضی‌ها بر این باورند که با توسل به کتاب مقدس نمی‌توان به نتیجه‌گیری قاطعی رسید که این عطایا از میان برداشته شده‌اند. ما براین عقیده‌ایم که پایان یافتن مکاشفه [...]

یقین از رستگاری

«پس با قلبی راست در یقین ایمان دلهای خود را از ضمیر بد زدوده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده نزدیک بیائیم.» (عبرانیان ۱۰: ۲۲) اطمینان از اینکه ما نجات یافته٬ به فرزندخواندگی خداوند درآمده و به بهشت خواهیم رفت یکی از موضوعات جانبی مسیحیت نبوده بلکه یکی از تعالیم اصلی کتاب [...]

ضرورت تولد دوباره

هر کس که نیاز ورود به ملکوت خداوند را دارد باید ابتدا در او تغییری بسیار بنیادی صورت پذیرد. بدون چنین تغییر اساسی امکان ندارد که فردی بتواند به بهشت وارد شود. این تعلیمی بود که مسیح در طول دوان خدمت زمینی اش بر آن تأکید می ورزید.

بیداری روحانی

ین یکی از معروفترین تمثیل‌های خداوند ما عیسی مسیح است؛ تمثیل دو پسر. هر یک از ما قبل از ایمان آوردن به مسیح، به یکی از این دوپسر شباهت داریم. این تصویری است که خداوند از ما و طرز تفکرمان نسبت به او ارائه می‌دهد.

سه ساعت تاریکی بر جُلجتا

«از ساعت ششم تا نُهم تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت نُهم٬‌ عیسی با صدای بلند فریاد برآورد؛ ایلویی٬ ایلویی٬ لمّا سبقتنی؟ یعنی٬ خدای من٬‌ خدای من٬‌ چرا مرا واگذاشتی؟» (انجیل متی۲۷: ۴۶-۴۵) بر صلیب شدن مسیح ساعت نُه صبح و از زمانی آغاز شد که روشنایی روز آن صحنه را غرق [...]

وحشت از مرگ

«پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا از راه مرگ صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را تباه سازد. و ‏آنهایی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می‌بودند، آزاد گرداند.» (رساله عبرانیان۲: ۱۴-۱۵) این آیات ما را با بغرنجترین و [...]

گامهای حیاتی ایمان

«و موسی به قوم گفت، ترسان مباشید! بایستید و نجاتی را که امروز خداوند به شما خواهد نمود ببینید...» (خروج ۱۴: ۱۳) این آیات درباره تحول روحانی و ایمان واقعی است. اما قبل از اینکه به بررسی این آیات بپردازیم لازم است به مشکلی اشاره کنیم که بسیاری با آن مواجه‌اند : موعظه ما این [...]

بی‌کران دریای محبت مسیح

«کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر. چنانکه مکتوب است به خاطر تو تمام روز کُشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می‌شویم. بلکه در همه این امور از حدّ زیاده پیروزمندیم بوسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین میدانم که [...]

Go to Top