مسیحیت راستین چیست؟
مسیحیت راستین چیست؟

این کتابچه احوال روحانی خواننده را بطور واضحی بررسی می‌کند. نویسنده می‌پرسد که: مطابق با کتاب مقدس چه زمانی یک مرد، زن، دختر یا پسر می‌تواند خود را “مسیحی” بنامد؟ فرد نباید عجولانه فرض بگیرد که او یک مسیحی واقعی شده است، زیرا چنین فرض اشتباهی در این زمینه هم تاسف‌بار است و هم بسیار خطرناک. لذا قصد داریم تا چهار تا پاسخ از کتاب مقدس به این پرسش “مسیحیت راستین چیست؟” ارائه کنیم.