چهره‌های ایمان

£3.00 £0.00

در انبار موجود نمی باشد

در این موعظه‌ها، دکتر بیکی به چهار جنبه‌ی ایمان در زندگی پنج شخصیت از کتاب مقدس نگاه می‌کند: آدم و حوا، زن شونمی، زن کنعانی و کالیب. در حالی که این شخصیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌بایست از خود سه سوال پرسید: آیا من دارای این نوع ایمان هستم؟ آیا من این جنبه‌های توصیف شده از ایمان را به کار می‌گیرم؟ چگونه می‌توانم این ابعاد خاص ایمان را در زندگی به کار گرفته و به ایمانداری بالغ تبدیل شوم؟

در انبار موجود نمی باشد

دسته:

توضیحات

نویسنده‌ی این کتاب مدعی است که ایمان در رستگاری شخصی و تاروپود زندگی روزمره به‌طور جدی تاثیرگذار است. او نشان می‌دهد که بهترین راه برای رشد در ایمان مطالعه‌ی چهره‌‌های زندگی مردان و بانوان در کتاب مقدس می‌باشد.

در این موعظه‌ها، دکتر بیکی به چهار جنبه‌ی ایمان در زندگی پنج شخصیت از کتاب مقدس نگاه می‌کند: آدم و حوا، زن شونمی، زن کنعانی و کالیب. هرچند در رساله به عبرانیان فصل یازده نامی از این افراد برده نمی‌شود، اما آن‌ها بُعدهایی از ایمان را نشان می‌دهند که امروزه در کلیسای عیسی مسیح نیاز به آن‌ها به شدت دیده می‌شود.

در حالی که این شخصیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌بایست از خود سه سوال پرسید: آیا من دارای این نوع ایمان هستم؟ آیا من این جنبه‌های توصیف شده از ایمان را به کار می‌گیرم؟ چگونه می‌توانم این ابعاد خاص ایمان را در زندگی به کار گرفته و به ایمانداری بالغ تبدیل شوم؟

Go to Top