پروژه کتاب «خصوصیات خداوند» در دست است

//پروژه کتاب «خصوصیات خداوند» در دست است

پروژه کتاب «خصوصیات خداوند» در دست است

خصوصیات الهی

آرتور و. پینک

این یکی از کتابهای مهم و کلاسیک درباره تعالیم کتاب مقدس از خصوصیات الهی می باشد. از زمان چاپ آن، یعنی حدود دهه ۱۹۳۰ میلادی این کتاب یکی از متون شیفته مسیحیان حقیقی بوده است.

AttributesOfGod-Pink

Print Friendly, PDF & Email
۱۳۹۶-۲-۱۶ ۱۳:۱۰:۳۰ +۰۰:۰۰۸ آذر , ۱۳۹۳ |خبرها|