چارلز ه. اسپرژون

یقین پیدا کنید!

«نه هرکه مرا خداوند٬‌ خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد. بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جای آورد. بسیاری در آن روز مرا خواهند گفت؛ خداوندا٬ خداوند آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم. آنگاه به [...]

خلاصه مژده انجیل عیسی مسیح

مژدۀ انجیل عیسی مسیح در چند جمله خلاصه می‌شود: خداوند بایستی گناه را مجازات کند. گناه چنان حرکتی منفور است که خداوند قدوس نمی‌تواند آن را تحمل کند، بایستی مجازات بشود. اما خداوند عیسی مسیح شانه‌هایش را برای ضربۀ تازیانۀ عدلِ الهی برهنه ساخت. او مجازات گناه را بر دوش گرفت و برای قوم خود [...]

Go to Top