ایدن و. توزر

پرستش مورد قبول

«خدا روح است و هر که او را پرستش کند٬ می‌باید به روح و راستی بپرستد» (انجیل یوحنا۴: ۲۴) خداوند می‌خواهد که ما او را پرستش کنیم؛ البته نیازی به ما ندارد زیرا او کامل است و بی‌نیاز. با این حال خداوند ما را می‌خواهد. در ابتدای آفرینش و زمانی که آدم گناه ورزید٬‌ این [...]

نرم‌خویی و آرامش

«خوشا به حال نرم خویان٬ زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.» (انجیل متی ۵: ۵) اگر بخواهیم تصویر مناسبی از وضعیت آدمی -برای کسی که با آن آشنا نیست- ارائه کنیم٬ می‌توان به سادگی کلام مسیح در موعظه بالای کوه را برعکس گردانیده و بگوییم: این است نژاد بشری! زیرا خصوصیاتی که زندگی و رفتار [...]

شکست و سرخوردگی در زندگی مسیحی

در این دنیا٬ مردم بر اساس توانایی‌هایشان قضاوت می‌شوند؛ به نسبت زرنگی‌شان در بالا رفتن از پله‌کان ترّقی و فاصله‌ای که از دیگران گرفته‌اند. در پایین این پله کان -که گویی به تپه ای بلند منتهی می‌شود- شکست کامل وجود دارد و در نقطه بالایی آن٬ موفقیت کامل. اکثریت انسانهای مترقی و متمدن از جوانی [...]

معنی ایمان‌آوردن به مسیح چیست

خوشبختانه فقط چند چیز است که برای ما اهمیت مرگ و زندگی را دارد؛ مثل قطب نما برای سفری دریایی و یا یک راهنما برای مسافرتی در بیابان. بی‌توجهی و سرسری گرفتن حقایق روحانی٬ نوعی قمار کردن نبوده بلکه دست زدن به خودکشی است. در اینجا یا حیات است و یا هلاکت. رابطه ما با [...]

Go to Top