پاسخ به پرسشها
پاسخ به پرسشها

در دل هر انسانی سوالات مختلفی وجود دارد که باید بطور درست و با استدلال پاسخ داده شود. در این کتابچه کوتاه پرسشهای مختلفی را که معمولا در ذهن حق جویان پرسیده می شود را دکتر پیتر مسترز پاسخ داده است.