توضیحات

اعتقادنامه‌ی وست‌مینستر چکیده‌ی آموزه‌ی مسیحی در سنت اصلاحات کلیساست که بیش از سی حقیقت مشخص کتاب مقدس را در یک مجلد آورده است.