زندگی در مسیح و شاگرد سازی

خواب، رؤیا و ایمان

آیا دیدار مسیح در خواب و یا رویا باعث مسیحی‌شدن ما می‌شود٬ وگرنه راه ایمان مسیحی چیست؟ «در روزی که در حضور یهوه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت، قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان بشنوانم تا بیاموزند که در تمامی روزهایی که بر [...]

تسلی برای مقدسین در سختی ها

«و می‌دانیم که برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و مطابق اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند .زیرا آنانی را که از پیش شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.» (رساله [...]

معنی ایمان‌آوردن به مسیح چیست

خوشبختانه فقط چند چیز است که برای ما اهمیت مرگ و زندگی را دارد؛ مثل قطب نما برای سفری دریایی و یا یک راهنما برای مسافرتی در بیابان. بی‌توجهی و سرسری گرفتن حقایق روحانی٬ نوعی قمار کردن نبوده بلکه دست زدن به خودکشی است. در اینجا یا حیات است و یا هلاکت. رابطه ما با [...]

ایمان نجات بخش

شاید که خواننده در حال حاضر به خداوند عیسی مسیح ایمان دارد. امّا این به خودی خود هیچ مدرکی از این نیست که او از سر نو متولد شده و مسافر آسمان هست. عهد جدید به ما خبر داده که «بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. [...]

مسیحیت حقیقی

۱ - مسیحیت حقیقی همیشه از الهام، کفایت و برتری کتاب مقدس آموخته است. آن مسیحیت حقیقی به مردم گفته که «کلام نوشته‌شدۀ خدا» تنها دستور قابل اعتمادیست برای ایمان و عمل و زندگی دینی؛ که خدا چیزی را برای ایمان بیش از آنچه که در این کلام باشد نمی‌خواهد، و هیچ چیزی که با آن [...]

Go to Top