بایگانی ماهیانه اسفند ۱۳۹۶

شاهدان شرزه

خداوند ما عیسی مسیح از پیروانش انتظار دارد که همچون شیر شرزه و معترف باشند و نه همچون موش متقی؛ دسیسه تقیه و دروغ گفتن برای حفظ از جان، سیاستی بود که محمد به پیروانش می‌آموخت و نه خداوند حقیقی به ایماندارانش.

۱۳۹۶-۱۲-۲۶ ۲۲:۴۷:۳۷ +۰۰:۰۰۲۶ اسفند , ۱۳۹۶ |زندگی در مسیح و شاگرد سازی|

مکاشفه مستقیم کلام

همه ما به طور غریزی می‌دانیم که خدایی هست؛ ندایی درونی به ما می‌گوید که خدایی ما را آفریده است. هرچند اغلب ما این ندا را ناشنیده گرفته و یا سعی می‌کنیم تا آن را به فراموشی بسپاریم.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۶:۲۱:۲۱ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند , ۱۳۹۶ |گفتگوی با مسلمین, ویژه غیر مسیحیان|

تعمید در روح

مهمترین و اساسی‌ترین سوالی که یک حق جو -و یا فردی که خود را مسیحی می‌شمارد- بایستی از خود بپرسد این است؛ که آیا روح مسیح در من ساکن هست یا نه؟ بر چه اساس می‌توانم یقین پیدا کنم

۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۶:۲۴:۳۲ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند , ۱۳۹۶ |ویژه مسیحیان|