بایگانی ماهیانه خرداد ۱۳۹۵

اسارت در گناه (هرزه نگاری)

«و ساکنین زمین از شراب زنای او مست شدند.» (مکاشفه یوحنا ۱۷: ۲) یوحنای رسول در رساله مکاشفه -تحت هدایت روح خداوند- تاریخ بشری را تا روز بازگشت دوباره خداوند ما، نابودی دشمنان کلیسا و برپایی سلطنت جاودانی خداوند بر روی زمینی نو که با بهشت درهم آمیخته شده به صورت نمادین به تصویر می‌کشد. [...]

۱۳۹۵-۳-۶ ۱۱:۲۱:۲۵ +۰۰:۰۰۶ خرداد , ۱۳۹۵ |راه رستگاری, ویژه غیر مسیحیان|

جنگ‌های صلیبی

شاید یکی از معدودترین حوادث تاریخی که بهانه خوبی به دست مسلمین داده تا زبان علیه دین حقیقی خداوند دراز کنند، جنگ‌های صلیبی باشد. تاریخ‌نویسان و وقایع‌نگاران عرب با دقت جزئیات رفتار خشونت‌بار و آدمکشی‌های مسیحیان کاتولیک را با رفتار جوانمردانه صلاح‌الدین ایوبی و دیگر جنگجویان مسلمان مقایسه کرده تا برتری دین خود را از [...]

۱۳۹۵-۲-۲۱ ۱۳:۴۶:۵۹ +۰۰:۰۰۱۷ اردیبهشت , ۱۳۹۵ |متفرقه, ویژه مسیحیان|