پارسا

درباره ما

ما گروهی از مسیحیان انجیلی و پروتستان اصلاح یافته (Reformed) بوده، که دوستار بشارت از مژدۀ رهایی‌بخش انجیل عیسی مسیح به همۀ فارسی زبانان در دنیا هستیم. برای همین سعی ما این است که هر هفته برنامۀ بشارتی را به وسیلۀ رادیو به ایران و افغانستان و مناطق دیگر فارسی زبان پخش کنیم. تمام برنامه‌های رادیویی را می‌توان از وب سایتSermonaudio.com دوباره شنید.

همچنین در کارهای ترجمه و چاپ کتاب مقدس و دیگر کتاب‌های مفید مسیحی فعال می‌باشیم. خیلی از این انتشارات را به صورت رایگان با درخواست عزیزان خواهیم فرستاد. در حال حاظر ما مشغول ویرایش و اصلاح ترجمۀ قدیمی کتاب مقدس فارسی می‌باشیم و با سازمان کتاب مقدس تثلیثی (Trinitarian Bible Society) همکاری می‌کنیم.

کلاً همکاران در این سازمان برادران و خواهران انجیلی و پروتستان اصلاح یافته می‌باشند که به غیر از کتاب مقدس بر یکی از اعتقادنامه‌های کلیساهای ریفورمد یا اصلاحی (وستمینستر، دومین اعتقادنامۀ باپتیست لندن، سه مدرک وحدت یا اعتقادنامۀ سووی)* ایمان دارند.

بطور شفاف‌تر معنای انجیلی بودن و اصلاح یافته‌گی مؤسسۀ پارسا را در صفحۀ «اعتقادنامه ما» می‌توانید مطالعه فرمایید.

Exit mobile version