صفحه اصلی/غسل تعمید

غسل تعمید

غسل تعمید

£0.60 £0.00

ناموجود

چرا خداوند بر تعمید تمامی ایمانداران تاکید می‌ورزد؟ اهمیت تعمید در چیست؟ چه چیزی آنرا اینقدر مهم می‌سازد، بویژه اینکه هیچ تاثیری در تحول روحانی ندارد؟ این کتابچه بر آن است تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد و فواید تعمید را چه برای فرد تعمید گرفته و هم کلیسا و چه برای دنیا نشان دهد و تصویر چهارگانه‌ای که خداوند در پیام تعمید طراحی کرده است.

ناموجود

توضیحات

چرا خداوند بر تعمید تمامی ایمانداران تاکید می‌ورزد؟ اهمیت تعمید در چیست؟ چه چیزی آنرا اینقدر مهم می‌سازد، بویژه اینکه هیچ تاثیری در تحول روحانی ندارد؟ این کتابچه بر آن است تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد و فواید تعمید را چه برای فرد تعمید گرفته و هم کلیسا و چه برای دنیا نشان دهد و تصویر چهارگانه‌ای که خداوند در پیام تعمید طراحی کرده است.

Print Friendly, PDF & Email

اطلاعات بیشتر

وزن 0.053 kg