/ویژه مسیحیان

رابطۀ ایمان و گناه

«هرکه در وی ثابت است گناه نمی‌کند و هر که گناه می‌کند او را ندیده است و نمی‌شناسد» (رسالۀ اول یوحنا ۳ :۶) آیا این سؤال به ذهنتان رسیده که از کجا می‌توانم یقین پیدا کنم که ایمان من واقعی بوده و گناهانم بخشوده شده است؟ از کجا بدانم که [...]

دروغ مصلحتی

«به یکدیگر دروغ مگوئید. چون انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده‌اید.» (رسالۀ کولسیان باب ۳ آیه۹) اگر یکی از احکام خداوند باشد که همۀ ما بدون استثناء آن را بیش از هر حکم دیگری بارها و بارها شکسته‌ایم، همین حکم است. به یاد بیاورید که خداوند، فرشتگان [...]

پرستش مورد قبول

«خدا روح است و هر که او را پرستش کند٬ می‌باید به روح و راستی بپرستد» (انجیل یوحنا۴: ۲۴) خداوند می‌خواهد که ما او را پرستش کنیم؛ البته نیازی به ما ندارد زیرا او کامل است و بی‌نیاز. با این حال خداوند ما را می‌خواهد. در ابتدای آفرینش و زمانی [...]

یقین پیدا کنید!

«نه هرکه مرا خداوند٬‌ خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد. بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جای آورد. بسیاری در آن روز مرا خواهند گفت؛ خداوندا٬ خداوند آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات [...]

نرم‌خویی و آرامش

«خوشا به حال نرم خویان٬ زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.» (انجیل متی ۵: ۵) اگر بخواهیم تصویر مناسبی از وضعیت آدمی -برای کسی که با آن آشنا نیست- ارائه کنیم٬ می‌توان به سادگی کلام مسیح در موعظه بالای کوه را برعکس گردانیده و بگوییم: این است نژاد بشری! زیرا [...]

شکست و سرخوردگی در زندگی مسیحی

در این دنیا٬ مردم بر اساس توانایی‌هایشان قضاوت می‌شوند؛ به نسبت زرنگی‌شان در بالا رفتن از پله‌کان ترّقی و فاصله‌ای که از دیگران گرفته‌اند. در پایین این پله کان -که گویی به تپه ای بلند منتهی می‌شود- شکست کامل وجود دارد و در نقطه بالایی آن٬ موفقیت کامل. اکثریت انسانهای [...]

خلاصه تاریخ کتاب مقدس – پرسش و پاسخ

خلاصۀ تاریخ کتاب مقدس را به صورت پرسش و پاسخ برای مطالعۀ نو ایمانان و یادگیری کودکان جمع آوری شده‌اند.

دکتر پرکینز: میسیونر آمریکایی به ایران

«چه زیباست پاهای آن کسانی که مژده نیک را بشارت می دهند» (رومیان ۱۰: ۱۵) خداوند بیهوده در کلامش پاهای کسانی را که مژده نجات بخش انجیل را به اقصای نقاط زمین می‌برند ، زیبا نمی‌خواند . زیرا مبشرین واقعی کلام نه چشمی به کسب مال و ثروت ، جاه [...]

مادر ترزا: یک مسیحی واقعی؟

آیا ‹مادر ترزا› یک مسیحی واقعی بود؟ «اما چونکه یافتیم که هیچ‌کس از اعمال شریعت پارساشمرده نمی‌شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت پارساشمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری پارساشمرده [...]

ادعاهای رؤیا و خواب و دیدار با عیسی مسیح

چیز بسیار عادی که در بین مسیحیان پینطیکاستی و کاریسماتیک وجود دارد آن ادعای رؤیا و خواب‌ها و دیدار با عیسی مسیح با ایشان می‌باشد. بسیاری از مسیحیان ایرانی و فارسی زبان در بشارت‌های خود به این عقیده هستند که در خوابها و رؤیاهای خود مسیح ایشان را ملاقات کرده [...]