صفحه اصلی/ویژه مسیحیان

ویژه مسیحیان

دکتر پرکینز: میسیونر آمریکایی به ایران

«چه زیباست پاهای آن کسانی که مژده نیک را بشارت می دهند» (رومیان ۱۰: ۱۵) خداوند بیهوده در کلامش پاهای کسانی را که مژده نجات بخش انجیل را به اقصای نقاط زمین می‌برند ، زیبا نمی‌خواند . زیرا مبشرین واقعی کلام نه چشمی به کسب مال و ثروت ، جاه و جلال ، قدرت و [...]

مادر ترزا: یک مسیحی واقعی؟

آیا ‹مادر ترزا› یک مسیحی واقعی بود؟ «اما چونکه یافتیم که هیچ‌کس از اعمال شریعت پارساشمرده نمی‌شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت پارساشمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری پارساشمرده نخواهد شد.» (رسالۀ غلاطیان ۲ [...]

ادعاهای رؤیا و خواب و دیدار با عیسی مسیح

چیز بسیار عادی که در بین مسیحیان پینطیکاستی و کاریسماتیک وجود دارد آن ادعای رؤیا و خواب‌ها و دیدار با عیسی مسیح با ایشان می‌باشد. بسیاری از مسیحیان ایرانی و فارسی زبان در بشارت‌های خود به این عقیده هستند که در خوابها و رؤیاهای خود مسیح ایشان را ملاقات کرده است. این ادعاها را نیز [...]

آیا هر ایمانداری یک فرشتۀ نگهبان دارد؟

گاهی این سؤال پرسیده می‌شود که آیا هریک از وارثین ملکوت خداوند، فرشته‌ای نگهبان دارد که به صورت فردی از او مراقبت می‌کند؟ در گذشته عده‌ای از پدران کلیسا، عالمین و کاتولیکها به این پرسش پاسخ مثبت داده و برایش ۳ دلیل آورده‌اند : ۱- یعقوب در باره فرشته خود گفت:«آن فرشته‌ای که مرا از [...]

محبت نامه خدا

کتاب مقدس خدا، محبت نامه خدا است به انسان‌ها. در اینجا... بره می‌تواند بخرامد و در اینجا ممکن است فیل شنا کند! کتاب مقدس بی نهایت با ارزش و پر بهاست! در اینجا شما ممکن است اینها را پیدا کنید. . . درمان برای هر بیماری ، مرهم برای هر زخم، نوار برای بستن روی هر درد، شیر [...]

خواب، رؤیا و ایمان

آیا دیدار مسیح در خواب و یا رویا باعث مسیحی‌شدن ما می‌شود٬ وگرنه راه ایمان مسیحی چیست؟ «در روزی که در حضور یهوه خدای خود در حوریب ایستاده بودی و خداوند به من گفت، قوم را نزد من جمع کن تا کلمات خود را به ایشان بشنوانم تا بیاموزند که در تمامی روزهایی که بر [...]

تسلی برای مقدسین در سختی ها

«و می‌دانیم که برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و مطابق اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند .زیرا آنانی را که از پیش شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد.» (رساله [...]

معنی ایمان‌آوردن به مسیح چیست

خوشبختانه فقط چند چیز است که برای ما اهمیت مرگ و زندگی را دارد؛ مثل قطب نما برای سفری دریایی و یا یک راهنما برای مسافرتی در بیابان. بی‌توجهی و سرسری گرفتن حقایق روحانی٬ نوعی قمار کردن نبوده بلکه دست زدن به خودکشی است. در اینجا یا حیات است و یا هلاکت. رابطه ما با [...]

ایمان نجات بخش

شاید که خواننده در حال حاضر به خداوند عیسی مسیح ایمان دارد. امّا این به خودی خود هیچ مدرکی از این نیست که او از سر نو متولد شده و مسافر آسمان هست. عهد جدید به ما خبر داده که «بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. [...]

مسیحیت حقیقی

۱ - مسیحیت حقیقی همیشه از الهام، کفایت و برتری کتاب مقدس آموخته است. آن مسیحیت حقیقی به مردم گفته که «کلام نوشته‌شدۀ خدا» تنها دستور قابل اعتمادیست برای ایمان و عمل و زندگی دینی؛ که خدا چیزی را برای ایمان بیش از آنچه که در این کلام باشد نمی‌خواهد، و هیچ چیزی که با آن [...]