صفحه اصلی/ویژه غیر مسیحیان

ویژه غیر مسیحیان

ثمرات چشمگیر

«همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می‌آورد و درخت بد میوه بد می‌آورد. درخت خوب نمی‌تواند میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد...لذا از میوه‌های ایشان٬ ایشان را خواهید شناخت.» (انجیل متی ۷: ۱۷-۲۰) خداوند ما در این آیات درباره پیامبران دروغین هشدار می‌دهد که در لباس میش ظاهر می‌شوند امّا در [...]

ضرورت روشن شدن ذهن

«و به ایشان گفت؛ همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم٬ ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیاء درباره من مکتوب است به انجام رسد. و در آنوقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتاب‌ها را بفهمند.» (انجیل لوقا ۲۴: ۴۴-۴۵ ) در روایت انجیل می‌خوانیم که خداوند ما عیسی [...]

حیات

«دزد نمی‌آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند» (انجیل یوحنا۱۰: ۱۰) این آیات سخنان عیسی مسیح است که دو نکته‌ٔ مهم را به ما معرفی می‌کند؛ نکته اوّل اینکه کسانی آمده‌اند که تعالیمشان منجر به هلاکت و مرگ دیگران می‌شود و در این آیه به عنوان دزد [...]

شان نزول آیات

«زیرا که نبوّت به اراده انسان هرگز آورده نشد٬ بلکه مردمان به روح‌القدس هدایت شده از جانب خدا سخن گفتند.» (رساله دوّم پطرس۱: ۲۱) آیه فوق به ما کمک می‌کند تا نحوه فرستادن آیات و کلمات خداوند به پیامبرانش را بهتر بفهمیم زیرا در این زمینه سوءتفاهم فراوانی وجود دارد. خداوند در این آیه به [...]

مزمور مسیحایی

«یهوه به خداوند من گفت: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد....خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالاباد به رتبه ملکی صدق. خداوند که به دست راست توست در روز غضب خود پادشاهان را [...]

ذات و شخصیت خداوند واقعی

«اما من فقیر و مسکین هستم. و خداوند درباره من تفکر می‌کند.» (مزمور۴۱: ۱۷) آیه فوق که از عهد قدیم نقل قول شده ما را با یکی از صفات برجسته و شاخص خدای حقیقی آشنا می‌کند.‍ لازم به یادآوری است که تنها زمانی می‌توانیم به درستی خداوند و صفات او را بشناسیم که او خود [...]

آیا خداوند حقیقتاً گفته است؟

«و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟» (سفرپیدایش۳: ۱) این آیات ما را به طلوع آفرینش٬ نحوه فریب خوردن والدین ما٬ ورود گناه به عرصه هستی و پی‌آمدهای آن باز می‌گردانند. خداوند آدم و حوا [...]

حیات ابدی

«دزد نمی‌آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند» (انجیل یوحنا۱۰: ۱۰) این آیات سخنان عیسی مسیح است که دو نکته‌ٔ مهم را به ما معرفی می‌کند؛ نکته اوّل اینکه کسانی آمده‌اند که تعالیمشان منجر به هلاکت و مرگ دیگران می‌شود و در این آیه به عنوان دزد [...]

تئوفانی

خداوند یهوه که خود را بر پیامبران و قوم برگزیده‌اش آشکار ساخت٬‌ خود را در رابطه نزدیک با آن‌ها قرار داد. وقتی که یهوه خود را بر برای اولین بار بر موسی آشکار ساخت٬ از میان بوته‌ای با موسی سخن گفت که به شعله آتش مشتعل بود اما نمی‌سوخت. (سفرخروج۳: ۲) همان خداوند که به [...]

پسر یگانه‌زاد خداوند

«و چون سرهنگی که مقابل وی ایستاده بود دید که بدین طور صدا زده روح را سپرد٬ گفت: در حقیقت این مرد پسرخدا بود.» (انجیل مرقس۱۵: ۳۹) این‌ اعتراف سربازی رومی است که شاهد بر صلیب شدن خداوند ما عیسی مسیح بود. هرچند او بارها برصلیب کشیدن جنایتکاران را دیده بود اما هیچ‌کس چون مسیح [...]