بشارت انجیل

پیروزی بر مرگ

   «دشمن آخر که نابود می‌شود مرگ است.» (اول قرنتیان ۱۵: ۲۶) در این آیه از مرگ به عنوان دشمن آخر یاد شده است. کتاب مقدس به ما یادآور می‌شود که خداوند سرانجام مرگ را به پایان می‌رساند. در اینجا «مرگ» به یک دشمن یا یک شخص تشبیه شده است؛ گویی به خودی خود از [...]

2015-07-17T10:34:42+00:00 28 می , 2015 |بشارت انجیل|

ضرورت تولد دوباره

«و در آنجا شخصی از فریسیان به نام نیقودیموس بود، یکی از رؤسای یهود. او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت، ای استاد می‌دانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌نمایی به عمل آورد جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی پاسخ داده [...]

عدالت خداوند

«با مدعی خود مادامیکه در راه هستی صلح کن. مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به زندانبان تسلیم کند و در زندان افکنده شوی. هر آینه به تو می‌گویم تا ریال آخر را ادا نکنی٬ هرگز از آنجا بیرون نخواهی آمد.» (انجیل متی ۵: ۲۶-۲۵) در این مثل ساده٬ خداوند [...]

محبت خداوند

«زیرا خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسریگانه ازلی زاد خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» (انجیل یوحنا ۳ :۱۶) یکی از معروفترین و محبوبترین آیات کلام خداوند را پیش رو داریم که دربارۀ محبت خداوند و حیات جاودانی صحبت می‌کند؛ حیات جاودانی یعنی حیاتی [...]

بیداری روحانی

«باز گفت شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت، ای پدر سهم اموالی را که به من می‌رسد به من بده. پس او دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. و چندی نگذشت که آن پسر کوچکتر آنچه داشت را جمع کرده به سرزمینی دور کوچ کرد و به [...]

آزادی حقیقی

«پس اگر پسر شما را آزاد کند٬ در حقیقت آزاد خواهیدبود.» (انجیل یوحنا۸: ۳۶) این مطلب شایسته توجه همه خوانندگان باید باشد و بی‌نیاز از اشاره به اهمیت آن. در هر یک از ما تمایلی طبیعی به آزادی وجود دارد و این یکی از بزرگترین برکاتی است که خداوند به ملتی اهداء می‌کند. متأسفانه در [...]

تمام شد

«و بعد چون عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود گفت تشنه‌ام. و در آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بود. پس اسفنجی را از سرکه پر ساخته و بر زوفا گذارده نزدیک دهان او بردند. چون عیسی سرکه را گرفت٬‌ گفت تمام شد و سر خود را پایین [...]

سه ساعت تاریکی بر جُلجتا

«از ساعت ششم تا نُهم تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت نُهم٬‌ عیسی با صدای بلند فریاد برآورد؛ ایلویی٬ ایلویی٬ لمّا سبقتنی؟ یعنی٬ خدای من٬‌ خدای من٬‌ چرا مرا واگذاشتی؟» (انجیل متی۲۷: ۴۶-۴۵) بر صلیب شدن مسیح ساعت نُه صبح و از زمانی آغاز شد که روشنایی روز آن صحنه را غرق [...]

کتاب معجزه‌آسا: جنبه اعجازین قرآن

تنها معجزه پیامبر اسلام قرآن می‌باشد که در اعجاز آن هیچ شک و تردیدی در دل مؤمنین نیست. فرقه‌های مختلف اسلام ممکن است در پاره‌ای از جزئیات پرستشی با هم تفاوت داشته باشند اما در این نکته همگی با هم همصدا می‌باشند؛ قرآن یک معجزه است. همین یک معجزه بزرگ اقتدار و برتری اسلام را [...]

ویژگی‌های یگانه کتاب مقدس

باور عام بر این است که کتاب مقدس را تحریف شده و غیرقابل اعتماد قلمداد کنند و در نتیجه این سوء تفاهم٬ آگاهی مردم از مکاشفه و کلام خداوند بسیار اندک است. شاید شما هرگز کتاب مقدس را نخوانده‌اید و یا گمان می‌برید که این کتابی است کهنه و از دور خارج شده! حقیقت این [...]