بایگانی ماهیانه فوریه 2018

انجیل تندرستی

«کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان بر ضد شبانان اسرائیل نبوت کن. آری، نبوت کرده ایشان یعنی شبانان را بگو: خداوند یهوه چنین می‌فرماید؛ وای بر شبانان اسرائیل که خویشتن را می‌چرانند!» (حزقیال نبی ۳۴:  ۱-۲) در این آیات خداوند ناخوشنودی خود را از شبانها و مبشرینی اعلام می‌کند که به [...]

رستاخیز مسیح

«زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتاب مقدس در راه گناهان ما مُرد، و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتابها در روز سوم از مردگان برخاست.» (کتاب مقدس. رساله اول قرنتیان ۱۵: ۳-۴) ما به تجربه می‌دانیم کسی که مرده، [...]

صلح و آرامش

«زیرا او خود صلح و سلامتی ماست که این دو گروه را یکی ساخته است. او در بدن خود دیوار جدایی را که باعث دشمنی بود فرو ریخت...به واسطه صلیب خود که بر آن دشمنی را کشت. او آمد و بشارت صلح را به شما که دور بودید و آنهایی که نزدیک بودند رسانید.» (کتاب [...]

مهاجمان روح

در مورد زندگی چه تفکری دارید؟ معروفترین سخنرانی که تا کنون صورت گرفته موعظه سر کوه عیسی مسیح است، که خطاب به هزاران نفر در منطقه کوهستانی دریای جلیل انجام پذیرفت. در اواخر موعظه او این سخنان تکان دهنده را به زبان  آورد: «امّا از پیامبران دروغین احتیاط کنید، که به لباس میشها نزد شما [...]

چرا مرگ بر اسرائیل؟

«خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید: از آن رو که بر ضد سرزمین اسرائیل دستک زدید و پای بر زمین کوبیدید و به تمامی کینه دل شادی کردید، هان دست خود را بر شما دراز خواهم کرد و شما را به دست قومها به تاراج خواهم داد و شما را از میان ملتها منقطع ساخته، از میان [...]

2018-02-08T21:45:17+00:00 2 فوریه , 2018 |ویژه غیر مسیحیان|