صفحه اصلی/خبرها/پروژه کتاب «خصوصیات خداوند» در دست است

پروژه کتاب «خصوصیات خداوند» در دست است

پروژه کتاب «خصوصیات خداوند» در دست است

خصوصیات الهی

آرتور و. پینک

این یکی از کتابهای مهم و کلاسیک درباره تعالیم کتاب مقدس از خصوصیات الهی می باشد. از زمان چاپ آن، یعنی حدود دهه ۱۹۳۰ میلادی این کتاب یکی از متون شیفته مسیحیان حقیقی بوده است.

AttributesOfGod-Pink

Print Friendly, PDF & Email
2017-05-06T13:10:30+00:00 29 نوامبر , 2014 |خبرها|